Privaatsuspoliitika

 • PRIVAATSUSPOLIITIKA
  Iga kord veebilehel www.mktekstile.lt teostatava andmetöötluse eesmärk ja ulatus määratakse kindlaks Kliendi nõusoleku või õigusaktide alusel ning täpsustatakse Kliendi toimingutega veebipoes või muudes suhtluskanalites. Veebileht www.mktekstile.lt kogub andmeid külastajate ja klientide kohta, et mõista, kui kasulik on meie veebileht külastajatele ja kuidas seda täiustada. Kogudes andmeid veebilehel tugineme Privaatsuspoliitikale, milles on kirjeldatud põhjalikult teavet selle kohta, milliseid andmed me kogume, kuidas andmeid kasutame ja kellel on ligipääs nendele andmetele. Teil on palju õigusi, mis võimaldavad Teil kontrollida oma privaatsust, ja me tagame võimaluse neid kasutada. Võtke aega ja lugege see poliitika läbi ning kui tekib küsimusi või tähelepanekuid, võtke ühendust.
  Veebilehe külastatavuse statistika
  Täiustame oma veebilehte pidevalt, et muuta selle kasutamine võimalikult lihtsaks. Seetõttu on meie jaoks oluline teada, milline teave on veebilehe külastajate jaoks kõige asjakohasem, kui sageli nad loovad ühenduse, milliseid brausereid ja seadmeid kasutavad, millist sisu nad kõige rohkem loevad ja millistest piirkondadest nad pärinevad - seega kogutakse sarnaseid demograafilisi ja statistilisi andmeid.
  Seda teavet kogutakse automatiseeritud „Google Analytics“ tööriista abil, mis võimaldab fikseerida ja analüüsida, kuidas külastajad kasutavad veebilehte. Kasutame neid andmeid oma klientide vajaduste ja eelistuste paremaks mõistmiseks, et muuta avaldatav teave atraktiivsemaks ja kasulikumaks. Rohkem teavet leiate selle kohta, kuidas töötab „Google Analytics“, millist teavet see tööriist võimaldab koguda, analüüsida ja kuidas see välja lülitada, leiate aadressil: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
  Teistel veebilehtedel olevat meie reklaami pakub „Google Adwords tööriist. Selleks, et pakkuda teile kui kasutajale aktuaalseid reklaame, kasutame küpsiste teavet teie sirvimisharjumuste kohta, mis me saame Google Adwords tööriista kaudu. Google Adwords pakub meile isiklikult identifitseerimata teavet teie ja teie sirvimisharjumuste kohta remarketingi eesmärgil.
  Serverikanded
  Server, milles asub veebileht, saab samuti salvestada päringuid, mis on esitatud serverile (teie poolt avatud veebilehe aadress, teie seade ja brauser, IP aadress ja sisselogimise aeg). Neid andmeid kasutatakse vaid tehnilistel eesmärkidel - tagamaks, et veebileht töötaks nõuetekohaselt ja turvaliselt, kuid ka turvarikkumiste tuvastamiseks. Kogudes ja analüüsides selliseid andmed soovime tagada veebilehe tehnilise ligipääsetavuse ja turvalisuse.
  Küpsised (inglise keeles Cookies). Mis on küpsised?
  Küpsis on väike tekstiosa, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui külastate veebilehte. See võimaldab veebilehel jätta teatud ajaks meelde teie toimingud ja sätted (nt keel, fondi suurus ja muud pildiseaded), et te ei peaks neid sisestama iga kord, kui külastate seda veebilehte.
  Kuidas kasutatakse küpsiseid?
  Me kasutame küpsiseid, et koguda teavet teie IP-aadressi ja sirvimise kohta. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe külastamisi ja kasutajate toiminguid veebilehel - neid andmeid kasutame külastajate käitumise analüüsimiseks ning selleks, et parandada veebilehe külastamise kogemust. Need küpsised on juurutatud ja kasutuses „Google Analytics“ abil.
  Küpsised installitakse teie seadmesse ainult teie nõusolekul, välja arvatud küpsised, mis on vajalikud eranditult vaid veebilehe tehnilise toimimise tagamiseks. Tuleb märkida, et kui te ei anna veebilehele õigust kasutada küpsiseid, siis ei pruugi mõned veebilehe funktsioonid osaliselt või täielikult toimida.
  Küpsiste kasutamise eesmärk - tagada veebilehe tehniline funktsioneerimine. Kui küpsiseid kasutatakse teie eelistuste meeldejätmiseks ja statistika kogumiseks, on küpsiste kasutamise õiguslikuks aluseks teie nõusolek.
  Kuidas hallata küpsiseid?
  Te saate soovi korral neid igal ajal hallata ja / või kustutada. Kuidas seda teha näete siit: http://www.allaboutcookies.org/. Saate kustutada kõik oma seadmes juba olevad küpsised; lisaks saate enamikus brauserites teha seadistuse, et need keelaks küpsiste salvestamise. Kui Te seda teete, siis tuleb Teil iga kord veebilehe külastamisel sisestada oma soovitavad seaded käsitsi. Samuti ei pruugi mõned teenused ja funktsioonid toimida.
  Profileerimine
  Veebilehe külastajastatistikat kasutatakse liikluse analüüsimiseks ja demograafiliste trendide jälgimiseks, kuid me ei loo igale külastajale individuaalseid isiklikke profiile ega saada välja uudiskirju. Kokku kogutud andmeid kasutame analüüsimiseks kuni kolm aastat. Küpsised kehtivad tavaliselt lühikest aega (terve päeva, nädala või kuu), kuid teatud juhtudel võivad kehtida ka kuni ühe aasta.
  Millist teavet me teie kohta kasutame?
  Kui klient kasutab veebilehte võib andmete vastutav töötleja töödelda eeskätt alljärgnevaid kliendi isikuandmeid:
  Isikuandmeid, mis esitatakse veebipoes täites vormi konto registreerimise eesmärgil, esitades tellimusi või broneerides toodet (eesnimi ja perekonnanimi, e-posti aadress, kontakttelefoninumber, aadress, pangakonto number, klientide, kes ei ole kasutajad puhul, sellised lisaandmeid, nagu ettevõtte nimetus ja maksumaksja identifitseerimisnumber (NIP)) ja muid veebipoe kasutamise saadud andmeid;
  Isikuandmeid, mis on saadud kontaktvormi või kaebuse esitamisel; teised andmed, eeskätt need, mis on saadud analüüsides kliendi tegevust internetis, sealhulgas andmed, mis on saadud veebipoes või teiste kliendiga suhtlemise kanalite kaudu, kasutades küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid.
  Kas te olete kohustatud esitama meile oma andmed ja millised on tagajärjed teile, kui te seda ei tee?
  Klient ei ole kohustatud oma isikuandmeid veebipoes esitama, kuid see on vajalik, kui soovite kasutada meie poe teatud funktsioone, näiteks, selleks, et klient saaks esitada tellimuse ja selle eest tasuda (ostu-müügilepingu sõlmimine ja täitmine) või kasutada meie vorme.
  Iga kord lepingu sõlmimiseks vajalike andmete hulk on märgitud veebipoes (märgime andmed, mis on vajalikud lepingu sõlmimiseks / teatud funktsiooni kasutamiseks), muudes kliendiga suhtlemise kanalites või eeskirjas. Kui isikuandmeid ei esitata, siis põhimõtteliselt ei pruugi ülaltoodud toimingute teostamine olla võimalik.
  Kellel on ligipääs teie isikuandmetele
  Isikuandmete vastutav töötleja on UAB MK tekstilė, registrikood 149715438. Juurdepääsu veebilehe külastajate statistilistele andmetele omavad UAB MK tekstilė töötajad, kes vastutavad nende andmete analüüsimise ja veebilehe täiustamise eest.
  Kellele me võime teie isikuandmeid edastada?
  Iga kord määrab vastutava töötleja poolt töödeldavate isikuandmete saajate loetelu peamiselt kliendi poolt kasutatavate teenuste ulatus.
  Andmete saajate nimekiri sõltub ka kliendi nõusolekust või seaduse sätetest ja see määratakse kindlaks kliendi poolt veebipoes sooritatavate toimingute järgi.
  Vastutava andmetöötleja koostööpartnerid võivad olla kaasatud isikuandmete töötlemisse piiratud ulatuses, eelkõige pakkudes veebipoe efektiivseks toimimiseks vajalikku tehnilist tuge, sh suhtlemist meie klientidega, veebilehe hostimise või telefoni- ja IT-teenuste pakkujatega, tellimusi täitvate vedajate või esindajatega, subjektidega, kes töötlevad elektrooniliste maksete või maksekaardiga maksete haldamist veebipoes www.mktekstilė.lt, tarkvara teenindavate ettevõtte, subjektidega, kes abistavad vastutavat andmetöötlejat turunduskampaaniate läbiviimisel, samuti juriidiliste ja nõustamisteenuste pakkujatega.
  Turunduse (reklaami-) tegevuse arendamisel kasutab vastutav andmetöötleja kolmandate osapoolte teenuseid, kes kasutavad veebipoes / mobiilirakenduses küpsiseid. Nende subjektide täielik loetelu on esitatud käesoleva poliitika järgmistes jaotistes.
  Millisel õiguslikul alusel kasutame teiega seotud teavet?
  Kliendi isikuandmete töötlemise aluseks on eelkõige temaga sõlmitud lepingu täitmine või vajadus võtta tema palvel kasutusele meetmed enne lepingu sõlmimist (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b). Põhimõtteliselt rakendatakse seda isikuandmetele, mis esitatakse tellimuste esitamisel ja ostu-müügilepingu sõlmimisel. Juhtudel, kui meile edastatud isikuandmed on seotud kliendi kaebusega, on nende töötlemise õiguslikuks aluseks vajadus täita / teenindada kauba müügilepingut.
  Muudel eesmärkidel võib kliendi isikuandmeid töödelda järgmistel alustel:
  kohaldatavas õiguses sätestatud alustel, kui andmete töötlemine on vajalik selleks, et täita vastutava töötleja juriidilist kohustust, näiteks seda, mis on sätestatud maksu- ja raamatupidamisalastes õigusaktides, et volitatud töötleja saaks arveldada sõlmitud müügilepingute alusel (GDPR artikli 6 punkti 1 alapunkt c);
  kui andmete töötlemine on vajalik muudel kui eespool viidatud eesmärkidel, mis on seotud vastutava töötleja või kolmanda poole õigustatud huvidega, eelkõige hagide lahendamise, nõude või kaitse, turu- ja statistilise analüüsi jaoks (GDPR artikli 6 punkti 1 alapunkt f).
  Teie õigused ja kuidas saate neid kasutada
  Võttes ühendust ettevõttega UAB MK tekstilė e-posti teel aadressil info@mktekstile.lt, saate kasutada oma õigust:
  tutvuda oma töödeldavate isikuandmetega;
  paluda parandada teie isikuandmed;
  paluda teie isikuandmete kustutamist;
  kui kohaldatakse, siis tühistada isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.
  Mõnel juhul võib teil olla õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist või mitte nõustuda, et teie isikuandmeid töödeldaks. Oma õigusi saate kasutada kehtivate EL-i ja kohalike juriidiliste aktide alusel. Kui Teie palvel isikuandmed kustutatakse, siis säilitab UAB MK tekstilė ainult sellise teabe koopiad, mis on vajalikud kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks, riigiasutuste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, häirete tuvastamiseks või kohustada järgida kõiki kokkuleppeid, mis te olete sõlminud ettevõttega UAB MK tekstilė.
  Kui kaua me Teie andmeid säilitame?
  Isikuandmeid võib säilitada nii kaua, kuni veebipoodi kasutatakse (samas võidakse need kustutada kolm aastat pärast kliendi viimast toimingut veebipoes). Turundustegevuses kasutatud andmeid säilitatakse kuni klient esitab mittenõustumise, kui see on seotud küpsiste või muu sarnase tehnoloogiaga, olenevalt tehnilistest aspektidest, sõltuvalt nende failide kustutamise ajast brauseri/seadme seadetes (kuigi failide kustutamine ei ole alati sama nende failide poolt kogutud isikuandmete kustutamisega, on võimalus esitada vastuväiteid).
  Kui isikuandmete töötlemiseks on vaja kliendi nõusolekut, võib isikuandmeid töödelda kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
  Igal juhul:
  Isikuandmeid säilitatakse ka siis, kui selline kohustus on vastutaval töötlejal õigusaktide alusel (nt raamatupidamis- või maksuseaduse alusel);
  me säilitame isikuandmeid kauem selleks puhuks, kui Kliendil on vastutava andmetöötleja vastu pretensioone, et vastutav töötleja saaks end kaitsta nende vastu või esitada kohtusse hagi või kaitsta end kolmandate isikute hagide, nõuete eest seadustega, eriti tsiviilseadustikuga, sätestatud aegumistähtaja jooksul.
  Olenevalt isikuandmete ulatusest ja nende töötlemise eesmärkidest võib säilitamisperiood olla erinev.
    

 • OLEME SOTSIAALVÕRGUSTIKES